Saturday, 23 January 2010

Apartenenţă

Pot explica de ce iubesc Clujul prin imagini. Dar asta ar fi doar latura pur arhitecturalo-turistică a discuţiei. Mai există una, indescriptibilă, iar combinaţia lor rezultă în sentimentul total de apartenenţă pe care-l am faţă de acest loc.